Ny analysemetode til P-Kortisol

Den 5. november 2015 er ibrugtaget et nyt assay til P-Kortisol som medfører 20 % niveaufald i resultaterne. 

​Referenceintervallet er indtil videre uændret.  

Redaktør