Misbrugsanalyser på "tynde" urinprøver

​Analyse for misbrugsstoffer udføres nu også på urinprøver med lav kreatinin (U-Kreatinin < 2,0 mmol/L)

Vent...

Indtil nu har Klinisk Biokemisk Afdeling kun udført misbrugsanalyser på urinprøver med kreatinin > 2,0 mmol/L. Pr 01.07.2021 bliver alle urinprøver analyseret for misbrugsstoffer, og svarene bliver nu afgivet efter nedenstående retningslinjer:

  • U-Kreatinin > 2 mmol/L: Misbrugsanalyse udføres. Prøven svares uændret "positiv" eller "negativ" for det pågældende misbrugsstof.

  • U-Kreatinin 0,5 - 2 mmol/L: Misbrugsanalyse udføres. Positive prøver svares uden forbehold. Negative prøver vil blive tilføjet autokommentar: "Prøven er tynd. Negative resultater skal tages med forbehold."

  • U-Kreatinin < 0,5 mmol/L: Misbrugsanalyse udføres. Positive prøver svares uden forbehold. Negative prøver svares med "Aflyst – prøven er for tynd til testning."

Der er i denne forbindelse ikke foretaget nogle analyserelaterede ændringer.


Med venlig hilsen

 

Per Bo Jensen                                                 Lennart Friis-Hansen

Kemiker                                                             Overlæge

                                            


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor