Måling af Cyklisk citrullineret peptid-Antistof

​Fejl hos leverandøren af analysen anti-CCP.

Vi har i en periode modtaget henvendelser fra klinikere, som har bemærket betydelige afvigelser i analyseresultatet af anti-CCP i blodprøver taget på samme patient.

Det drejer sig om en fejl hos leverandøren af analysen, og de arbejder på at løse problemet.
 
I tilfælde af forhøjet anti-CCP hos en patient, hvor analyseresultatet ikke stemmer overens med patientens kliniske tilstand, anbefales det at gentage målingen.


Redaktør