​​​

Korrektion af hæmolyserede P-LDH-analyseresultater

​Fra d. 18. januar 2022 vil Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, korrigere hæmolyserede LDH-analyseresultater, hvilket vil reducere antallet af tilbageholdte P-LDH-analyseresultater som følge af hæmolyse.

Vent...

​​

Dette kan gøres idet forholdet mellem stigningen i P-hæmoglobin og P-LDH, som følge af erytrocytdestruktion, er lineært. 

Korrektionen vil kun blive udført indenfor et afgrænset hæmolyseinterval (H-index mellem 16-60 mg/dL) og kun ved målt P-LDH < 400 U/L.

Korrektionen udføres i henhold til nedenstående beregning:

LDHkorrigeret = LDHmålt – (H-index * 1,33)

Indførelse af korrektion vil reducere tilbageholdte P-LDH-analyseresultater som følge af hæmolyse og øge andelen af P-LDH-analyseresultater til anvendelse i diagnostik og behandling.

Et korrigeret P-LDH-analyseresultat vil vedhæftes med svarkommentar "svaret er korrigeret for hæmolyse". Analysen rekvireres uændret med rekvireringskoden NPU19658.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til vagthavende læge på KBA i dagstiden på hverdage på telefonnummer 21 38 11 50.

 

 

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen

 


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor