Klinisk Biokemisk Afdeling er blevet akkrediteret af DANAK

​Den fusionerede Klinisk Biokemisk Afdeling har pr. 18. december 2014 opnået akkreditering af DANAK efter den nyeste 2013-version af den internationale laboratorieakkrediteringsstandard DS/EN ISO 15189:2013 Medicinske laboratorier - Særlige krav til kvalitet og kompetence.​

​Afdelingen er akkrediteret under registreringsnummer 1006 til medicinsk undersøgelse herunder biokemi og prøvetagning. Akkreditering medfører, at afdelingen til enhver tid er i stand til at kunne dokumentere overholdelse af de fastsatte kvalitetskrav. 

Kvalitetsstyringssystemet omfatter alt arbejde, der udføres i forbindelse med de rekvirerede analyser.

Den 1. januar 2013 blev Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Klinisk Biokemisk Afdeling på Frederiksberg Hospital fusioneret til én afdeling. De to tidligere afdelinger var hver for sig akkrediterede efter 2008-versionen af standarden, og nu er den fusionerede afdeling efter et stort forarbejde blevet akkrediteret efter den nyeste standard.

- Alt personale har ydet en stor indsats uden hvilken, det ikke havde været muligt. En særlig udfordring denne gang har været, at to meget forskellige akkrediteringssystemer skulle fusioneres til ét system, fortæller kvalitetschef Henrik Løvendahl Jørgensen

Foruden at være DANAK akkrediteret er Klinisk Biokemisk Afdeling som resten af hospitalet akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel. Derudover er afdelingen et WADA-godkendt laboratorium til analysering af blodprøver til blodpas for Anti Doping Danmark.

Afdelingen vil også fremadrettet fokusere på at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling, og du kan læse mere om, hvor Klinisk Biokemisk Afdeling arbejder med kvalitetsstyring her​.


Redaktør