Information vedrørende afgivelse af resultater for lipider

Signalværdier for totalkolesterol > 5 mmol/l vil fremover ledsages af fodnoten "Signalværdi - Individuel risikovurdering tilrådes". 

Problematikken omkring angivelse af signalværdier frem for referenceværdier ved kolesterolsvar, har været drøftet i SFR klinisk biokemi, hvor en arbejdsgruppe har set på og vurderet fordele og ulemper ved brugen heraf. Referenceværdier ved kolesterolsvar har været anvendt i det tidligere RHEL område. I modsætning hertil har man siden 2009 anvendt signalværdier ved kolesterolsvar i den øvrige del af regionen.

Almen praksis har gjort opmærksom på, at signalværdien i sin nuværende form undertiden bliver fejltolket af patienterne (på sundhed.dk) og undertiden også af klinikeren, som en forhøjet værdi, der bør føre til behandling og ikke, som det er tiltænkt, en signalværdi, der bør resultere i en individuel risikovurdering. På baggrund heraf bør, i samråd med patienten, besluttes en eventuel medicinsk behandling og rådgivning ud fra gældende kliniske retningslinjer.  

For at skabe opmærksomhed omkring dette er det besluttet, at resultater for kolesterol fremover afgives som signalværdier. Signalværdier for totalkolesterol >5 mmol/l vil fremover ledsages af fodnoten " Signalværdi - Individuel risikovurdering tilrådes".  Denne fodnote vil optræde såvel i almen praksis som på regionens hospitaler, samt være synlig for patienten, når der søges på resultatet via sundhed.dk.

Ændringen træder i kraft torsdag d. 8.september 2016.

 

 

Redaktør