Hjemtagning af analysen konjugeret P-Bilirubin

Den 1. februar 2021 hjemtager Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital analysen P-Bilirubin (konjugeret) fra Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Det betyder i praksis, at ved bestilling af P-Billirubintype; stofk. (liste;proc) (NPU10022) udføres analysen i laboratoriet på Bispebjerg Hospital.

Hjemtagningen af analysen vil ikke være behæftet med noget niveauskifte eller ændring i referenceinterval, og analysen rekvireres uændret. 


Redaktør