Glukose- og laktosebelastninger

Per 16/9-14 nedlægges glukosebelastninger og laktosebelastninger som rutineundersøgelser på Klinisk Biokemisk Afdeling, Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler.

I stedet for glukosebelastninger anbefaler Sundhedsstyrelsen HbA1c til diagnostik af type 2 diabetes.

I stedet for laktosebelastning anbefales genetisk undersøgelse som 1. valg (se vedhæftede status artikel).

Hos særlige patientgrupper, fx gravide, kan der fortsat være indikation for glukosebelastning. I disse tilfælde kan rekvirerende læge kontakte rådighedshavende læge på Klinisk Biokemisk Afdeling på telefon 21381150 mellem kl 8.00 og kl 15.24 mandag til fredag mhp rekvisition af analysen.

Med venlig hilsen

Afdelingsledelsen
Klinisk Biokemisk Afdeling
Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler


Redaktør