Den 25. oktober 2019 erstattes blodprøvetagningsglasset Blå3,5S med Blå2H

​Blå3,5S (3,5 ml blodprøverør med blå prop og sort ring) erstattes med Blå2H (2 ml blodprøverør med blå prop og hvid ring).

Der vil være en overgangsperiode frem til den 2. december 2019, hvor Blå3,5S fortsat kan anvendes. Fra den 2. december 2019 skal analyser, der tidligere er udtaget i Blå3,5S, udtages i de nye blodprøvetagningsglas, som vil fremgå af PTB'en.

Ovenstående erstatning har ingen betydning for analysesvarene.

Det nye Blå2H glas REF 454322 (til erstatning af Blå 3,5S) ser sådan ud:


For yderligere oplysninger kontakt Klinisk Biokemisk Afdeling


Redaktør