Bestemmelse af Krom og Cobolt i fuldblod og serum

Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, udbyder pr. 1. september 2013 bestemmelse af Krom og Cobolt i fuldblod eller serum. Den primære indikation for analyserne er mistanke om forhøjet indhold af Krom eller Cobolt hos patienter med metal mod metal (MoM) implantater.

Alle analyser er akkrediteret under DS/EN ISO 15189 pr. 3. juli 2013 af DANAK.

Analysekode i Labka II

Analysenavn i Labka II

IUPAC kode

IUPAC navn

Enhed

CHROM

P-Krom

BBH00013

P-Krom; massek.

µg/L

COBOLT

P-Cobolt

BBH00014

P-Cobolt; massek.

µg/L

BCHROM

B-Krom

GEN00123

B-Krom; massek.

µg/L

BCOBOLT

P-Cobolt

GEN00124

B-Cobolt; massek.

µg/L

Ved ønske om bestemmelse af Krom og Cobolt sendes prøver til følgende adresse:

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
Klinisk Biokemisk Afdeling
Kemiker Christina Munch Jensen
Bispebjerg Bakke 23
4. Tværvej, Indgang 6
2400 København NV

Prisen på analyserne er kr. 175 pr. komponent. Yderligere information omkring analyserne fås i de vedhæftede dokumenter.

Med venlig hilsen

Ledende bioanalytiker Helle B. Larsen og 
Ledende overlæge Jan Fahrenkrug


Redaktør