Klinisk Biokemisk Afdeling har haft besøg af DANAK

​Afdelingen fortsætter deres akkreditering efter ISO 15189 standarden, som er en særlig international standard for laboratoriers kvalitet og kompetence. 

Vent...

Klinisk Biokemisk Afdeling har i en årrække været akkrediteret af DANAK til medicinsk undersøgelse herunder biokemi og blodprøvetagning. Akkrediteringen medfører, at afdelingen til enhver tid er i stand til at kunne dokumentere overholdelse af de fastsatte kvalitetskrav.

DANAK, der er den akkrediterende myndighed Den Danske Akkrediteringsfond, kommer på årlige besøg, hvor afdelingens kvalitetsstyringssystem, kompetencer og arbejdsgange bedømmes.

DANAK var på tilsynsbesøg i december 2017. Ved besøget fik Klinisk Biokemisk Afdeling kun tre afvigelser fra standarden, og denne gang var det afvigelser på små ting, der blot skulle rettes i dokumenter. Besøget er nu afsluttet, og afdelingens akkreditering fortsætter uændret.

"Laboratoriet arbejder på et højt fagligt og kvalitetsmæssigt niveau. Kvalitetsledelsessystemet vurderes velimplementeret i laboratoriets drift. Besøget foregik som altid i en positiv og konstruktiv dialog," skriver ledende assessor Henrik Lykkegaard Jørgensen fra DANAK i sin rapport fra besøget.

"Vi er stolte over kun at have fået tre afvigelser denne gang. Vi har i afdelingen et vedvarende fokus på kvalitet og faglighed, og personalet har ydet en stor indsats," siger ledende overlæge Jan Fahrenkrug.

Klinisk Biokemisk Afdeling vil også fokusere på at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling i det kommende fuldautomatiserede laboratorium, når afdelingen flytter ind i den nye Laboratorie- og Logistikbygning.


Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor