Børnereferenceintervalller for hæmatologiparametre

​Børnereferenceintervaller for hæmatologanalyserne ændres d. 25. november 2020 til DSKB.dk 2015 (Falun/Sodin) med undtagelser for B-Basofilocytter 0 dage til 6 mdr., B-Eosinofilocytter 0 dage – 6 mdr. og B-Neutrofilocytter 0 dag – 1 mdr, hvor gammelt referenceinterval er bibeholdt.

Vent...

Herudover ændres svarformatet for alle "hvide" hæmatologiske parametre til 2 decimaler.

Nedre svarafgivelsesgrænse ændres på følgende hæmatologiske parametre :

B-Hæmoglobin: 0,1 mmol/L

B-Erytrocytter: 0,01 x 1012/L

B-Erytrocytter,vol.fr.: 0,01

B-Erytroblaster: 0,01 x 109/L

B-Leukocytter: 0,01 x 109/L

B-Neutrofilocytter: 0,01 x 109/L

B-Lymfocytter: 0,01 x 109/L

B-Monocytter: 0,01 x 109/L

B-Basofilocytter: 0,01 x  x 109/L

B-Eosinofilocytter: 0,01 x  x 109/L 

B-Reticulocytter: 0,01 x  x 109/L

B-Trombocytter: 3  x 109/L

Se detaljer på databladene for de enkelte parametre i analysefortegnelsen.

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor