Analyseændringer

Klinisk Biokemisk Afdeling indfører nyt fuldautomatiseret analyseudstyr, Cobas 8000. I den forbindelse udfases flere ældre analyseplatforme. Det vil først og fremmest kunne mærkes ved kortere svartider på en lang række analyser.

For enkelte analyser vil der være specifikke ændringer, som kan ses i nedenstående skema:

Parameter

Effekt

TRIIOD

Niveauet stiger med 0,3 mmol/L i forhold til tidligere

LH

Niveauet stiger med 30% i forhold til tidligere.

VANCO

Analysen hjemtages per 10.06.2014, hvilket vil medføre væsentligt kortere svartider.

GENTA

Analysen hjemtages per 10.06.2014, hvilket vil medføre væsentligt kortere svartider.

VALP

Niveauet falder med 15% i forhold til tidligere

HBVSAB

Per 10.06.2014 stiger niveauet med en faktor 2,5. Beslutningsgrænsen ændres derfor per 10.06.2014 fra 4 IU/L til 10 IU/L

Der er fuld overensstemmelse mht klassifikationen af HBVSAB positive og negative prøver i forhold til tidligere.

HAVIGG

Analysen nedlægges per 10.06.2014

HAVAB

Ny analyse (IGG + IGM) indføres per 10.06.2014

HAVIGM kan stadig rekvireres solitært

HSCRP

Analysen nedlægges per 10.06.2014. Den nye CRP metode har et måleområde fra 1 mg/L til 700 mg/L


Redaktør