APTT - Nyt referenceområde

Den 5. oktober 2020 tog vi på Klinisk Biokemisk Afdeling nyt apparatur til koagulationsanalyserne i brug. APTT får nyt normalområde: 24-32 sekunder.

Vent...

For D-dimer betyder det, at den øverste målegrænse reduceres fra 138 til 21 FEU/L.

Vigtigt - APTT får nyt normalområde: 24-32 sekunder.

Det tidligere normalområde var 25-37 sekunder. Det betyder, at den øvre grænse for normalområdet sænkes med 5 sekunder i forhold til tidligere. Med andre ord vil nogle svar, der tidligere ville have været indenfor normalområdet (f.eks. 35 sekunder) nu være udtryk for forlænget APTT, og således potentielt øget blødningstendens hos patienterne.

For at undgå, at de nye APTT-svar sammenblandes med de gamle, ændres NPU-koden på analysen til BHU00030 (tidligere NPU01682). Ved rekvisition på den gamle kode konverteres der automatisk til den nye. I SP og Labka vil den nye og den gamle APTT-analyse have hver deres linje og således være adskilt for at undgå misforståelser. Det betyder også, at BFHs analyse og normalområde nu adskiller sig fra dem der benyttes på RGH, NOH og AHH. HGH anvender en helt tredje analyse.

Den nye APTT har større følsomhed for lupus antikoagulans end den gamle. Derfor skulle flere patienter med lupus antikoagulans i fremtiden også få forlænget APTT. APTT-analysen kan dog endnu ikke erstatte den regelrette screening for lupus antikoagulans. 

Ved spørgsmål må I endelig kontakte en af os.

Med venlig hilsen

Stefan Stender
HU-læge 
20 10 22 40
Stefan.stender@regionh.dk

Lennart Friis-Hansen
Overlæge
61 14 59 16
lennart.jan.friis-hansen@regionh.dk 

Jens Hannibal
Ledende overlæge
51 54 01 69
jens.hannibal@regionh.dk

 

Redaktør

Kommentarer 

Du skal være logget ind for at benytte denne funktionalitet.

Opret profil
RSS kommentarspor Tilmeld kommentarspor