Korrekt print og påsætning af stregkode-etiketter

​I Klinisk Biokemisk Afdelings nye automatiserede laboratorium er det meget vigtigt, at etiketter sidder korrekt på prøvetagningsrørene. Læs nedenfor om korrekt påsætning. 

Lørdag d. 25. januar 2020 tog vi i Klinisk Biokemisk Afdeling vores nye laboratorium på Bispebjerg Hospital i brug, og det gamle laboratorium med dets udstyr blev samtidig lukket.

I det nye laboratorium håndteres prøverne af robotter – det gælder lige fra prøvernes ankomst til laboratoriet, til analyse, validering og til de til sidst bliver kasseret. Hvis det nye apparatur ikke kan læse stregkoderne, bliver prøverne placeret i en fejlbakke og klassificeret som "Ikke modtaget" for derefter at blive kasseret. Prøvetagningsrør med utydelig stregkode eller forkert påsat etikette vil derfor ikke blive analyseret, og svaret ”ikke modtaget” vil blive afgivet.

Prøverør.jpg


På billedet ovenfor er stregkoden på de to yderste prøvetagningsrør rigtigt placeret (grønt +). Stregkoderne på de tre midterste prøvetagningsrør er forkert placeret (rødt -). Som det ses, skal stregkoderne ikke sidde særligt skråt før analyseudstyret ikke er i stand til at læse dem.

Det er derfor vigtigt, at man er meget omhyggelig med at sætte stregkoderne helt lige på prøvetagningsglassene.

Ved spørgsmål, kontakt:
Laboratoriekonsulenterne
Telefon: 48 29 22 00          

Lennart Friis-Hansen, overlæge
Telefon: 61 14 59 16

Jens Hannibal, ledende overlæge
Telefon: 51 54 01 69

Helle Brunsgaard Larsen, ledende bioanalytiker
Telefon: 21 29 23 31


Redaktør