Analysen P-koagulationsfaktorer 2, 7 og 10 nedlægges

​Pr. 1. januar 2016 ophører Klinisk Biokemisk Afdeling med at udføre analysen P-koagulationsfaktorer 2, 7 og 10 som følge af indførelsen af Sundhedsplatformen.

​​I stedet for rekvireres INR. INR normal reference interval har øvre grænse på 1,2. Terapeutiske grænseværdier ved AK-behandling: Nedre grænse: 2,0 Øvre grænse: 3,0.


Med venlig hilsen
​Afdelingsledelsen
Klinisk Biokemisk Afdeling

 

 

                                                                                            

Redaktør