Ændring af U- og P-Osmolalitet

​Fra den 1. november 2018 udføres analyse for P- og U-Osmolalitet (NPU03433 og NPU03434) på et nyt instrument.  

​Samtidig ændres referenceintervallet for P-Osmolalitet (NPU03433), så det nu er i overensstemmelse med andre laboratoriers. Det nye interval er 280-300 mmol/kg (det gamle var 285-295 mmol/kg). Referenceområdet for U-Osmolalitet er uændret.


Redaktør