​​

Forgiftnings- og misbrugsanalyser

Klinisk Biokemisk Afdeling har i en lang årrække udført analyser inden for forgiftnings- og misbrugsområdet. Du kan her læse mere om Klinisk Biokemisk Afdelings forgiftningsanalyser og misbrugsanalyser.

Du er velkommen til at kontakte afdelingen med spørgsmål vedrørende rekvirering, analysemetoder samt tolkning af svar.

Klinisk Biokemisk Afdeling gør opmærksom på, at konfirmatoriske analyser for misbrugsstoffer ikke er juridisk gyldige.


Mistanke om forgiftning – kontakt Giftlinjen

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med mistanke om forgiftning, kan du kontakte 
Giftli​njen​. Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle kan få direkte råd og hjælp i tilfælde af forgiftning​.

Redaktør