Misbrugsanalyser i urin

​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører misbrugsanalyser for hele Region Hovedstaden. Analyserne kan rekvireres af praktiserende læger, sygehusafdelinger samt regionale, kommunale og private behandlingsinstitutioner.

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører misbrugsanalyser for hele Region Hovedstaden. Alle analyser udføres fremover som verifikationer (konfirmatoriske analyser) ved brug af væskekromatografi (UPLC) og massespektrometri (MS/MS).

Analyserne kan rekvireres af praktiserende læger, sygehusafdelinger samt regionale, kommunale og private behandlingsinstitutioner.

Ved elektronisk rekvirering i WebReq anvendes laboratorieprofilen Narko misbrug, urin

Rekvisitionsblanket, emballage til prøvetagning og forsendelses samt prøvetagningsvejledning kan rekvireres pr. telefon.  
Rekvisitionsblanket skal udfyldes og fremsendes med prøverne.

Detaljerede oplysninger fremgår af rekvisitionsblanketten. ​

Her kan du se afdelingens analysefortegnelse og datablade.
Her kan du se se oversigt over misbrugsanalyser.


Vejledninger

Hvis du har spørgsmål angående misbrugsanalyser i urin, kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes på telefon 40 33 69 72. 

 

Redaktør