Misbrugsanalyser i urin

​Klinisk Biokemisk Afdeling udfører misbrugsanalyser for hele Region Hovedstaden. Analyserne kan rekvireres af praktiserende læger, sygehusafdelinger samt regionale, kommunale og private behandlingsinstitutioner.

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører misbrugsanalyser for hele Region Hovedstaden. Analyserne udføres som immunkemiske screeninger (Cannabis og Opiater) og verifikationer (konfirmatoriske analyser) ved kromatografi og massespektrometri. Amfetamin gruppen samt kokain og metadon analyseres fremover direkte på væskekromatografi-massespektrometri.

Analyserne kan rekvireres af praktiserende læger, sygehusafdelinger samt regionale, kommunale og private behandlingsinstitutioner.

Ved elektronisk rekvirering i WebReq anvendes laboratorieprofilen Narko misbrug, urin

Rekvisitionsblanket, emballage til prøvetagning og forsendelses samt prøvetagningsvejledning kan rekvireres pr. telefon.  
Rekvisitionsblanket skal udfyldes og fremsendes med prøverne.

Detaljerede oplysninger fremgår af rekvisitionsblanketten. ​

Du kan her se analyseoversigten over misbrugsanalyser.


Vejledninger

Hvis du har spørgsmål angående misbrugsanalyser i urin, kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes på telefon 38 63 52 00. 

 

Redaktør