Misbrugsanalyser i urin

Pr 1/7-2021 analyseres urin misbrugsprøver for misbrugsstoffer uanset urin-kreatinin koncentrationen
Alle urin misbrugsprøver analyseres uanset urin-kreatinin koncentration. Svar på "tynde" uriner vil afgives med en svarkommentar der reflekterer dette, se vejledningen "Om misbrugsanalyser i urin".

Alle analyser udføres som konfirmatoriske analyser ved brug af væskekromatografi (UPLC) sammen med massespektrometri (MS/MS).

Ved elektronisk rekvirering i WebReq anvendes laboratorieprofilen Narko misbrug, urin.

Rekvisitionsblanket, emballage til prøveafgivelse og forsendelses samt prøvetagningsvejledning kan rekvireres pr. telefon.  

Rekvisitionsblanket skal udfyldes og fremsendes med prøverne. Vær opmærksom på, at tages prøverne på personer der ikke er i behandling, skal det krydses af, at det kun er rekvirenten der må se svaret.

Detaljerede oplysninger fremgår af rekvisitionsblanketten.

Her kan du se afdelingens analysefortegnelse med databladene.
Her kan du se oversigt over misbrugsanalyser.

Vejledninger

Hvis du har spørgsmål angående misbrugsanalyser i urin, kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes på telefon 40 33 69 72. 


Redaktør