Misbrugsanalyser i urin

Klinisk Biokemisk Afdeling udfører misbrugsanalyser for hele Region Hovedstaden. Analyserne udføres som immunkemiske screeninger og verifikationer (konfirmatoriske analyser) ved kromatografi og massespektrometri.

Analyserne kan rekvireres af praktiserende læger, sygehusafdelinger samt regionale, kommunale og private behandlingsinstitutioner.

Rekvisitionsblanket, emballage til prøvetagning og forsendelses samt prøvetagningsvejledning kan rekvireres pr. telefon.  
Rekvisitionsblanket skal udfyldes og fremsendes med prøverne. Detaljerede oplysninger fremgår af rekvisitionsblanketten​​. ​

Du kan her se analyseoversigten over misbrugsanalyser.

Vejledninger


Hvis du har spørgsmål angående misbrugsanalyser i urin, kan Klinisk Biokemisk Afdeling kontaktes på telefon 38 63 52 00. 

Redaktør