Beskrivelse af behandlinger


De fleste problematikker kan udredes ved sygehistorie, objektiv undersøgelse og ultralydsskanning. Efter​ behov suppleres der med parakliniske undersøgelser, og patienterne henvises ved behov til Bispebjerg Hospitals øvrige speciallæger inden for f.eks.​ kardiologi og lungemedicin.

Vi har stor glæde af den parakliniske service fra bl.a.​:

  • Røntgenafdelingen, som udfører røntgenundersøgelser, MR- og CT-skanninger samt ultralydsskanninger, der kan give et mere detaljeret billede af skelet og bløddele i kroppen 
    læs mere om afdelingen her

  • Klinisk Biokemisk Afdeling, som bl.a. analyserer blodprøver, der​ kan fortælle os noget om kroppens funktioner 
    læs mere om afdelingen her

  • ​Klinisk fysiologisk/nuklearmedicinsk Afdeling, hvor vi bl.a. benytter os af undersøgelser som knogleskintigrafi, muskeltrykmåling og distal blodtryksmåling 
    læs mere om afdelingen her

Konferencer:

Vi har ugentlige konferencer med bl.a. Røntgenafdelingen, idrætsfysioterapeuterne samt Idrætskirurgisk Enhed, som vi også har fælles ultralydsambulatorium sammen med.
Redaktør