Institut for Idrætsmedicin

​Institut for Idrætsmedicin M81 er en medicinsk enhed for problematikker i bevægeapparatet opstået ved sport og idræt. Afdelingen ser patienter fra hele landet i alle aldersgrupper.

Vi tilbyder undersøgelse af en læge med stor interesse for idrætsskader, og vi råder over avancerede ultralydsapparater til muskuloskeletal skanning, således at lægen som oftest ved første konsultation stiller en diagnose og lægger en plan for den videre behandling. Alle overlæger og afdelingslæger er speciallæger i reumatologi eller ortopædkirurgi.

De fleste problematikker kan udredes ved anamnese, objektiv undersøgelse og ultralydsskanning.

Henvisning

Hvis du ønsker at blive henvist hertil, skal din egen læge sende en elektronisk henvisning til vores fælles visitation på Bispebjerg Hospital (CVI-byen).

Ønsker du yderligere information, kan du skrive eller ringe til os på:

Redaktør