Klinikledelse

​Afsnitsledende overlæge Tommy Frisgaard Øhlenschlæger

Teamleder Trine Stefanski

Klinikken har følgende læger tilknyttet​:​

  
  • ​Professor, overlæge, dr.med., Michael Kjær

  • O​verlæge Tommy F. Øhlenschlæger

  • Overlæge Morten Storgaard

  • Overlæge, ph.d, Per Bülow

  • Overlæge Finn Johannsen

  • Team Danmark læge, overlæge Christoffer Brushøj

  • Overlæge Simon Døssing

  • Overlæge Jesper Petersen

  • Uddannelseslæge

Alle overlæger og afdelingslæger er speciallæger i reumatologi eller ortopædkirurgi, og har særlig interesse for idrætsmedicin og muskuloskeletal ultralydsskanning.​

Derudover har afdelingen 4 lægesekretærer og​ 1 lægesekretærelev.
Redaktør