Forskning i afdelingen

​Forskningen på Institut for Idrætsmedicin retter sig mod at forbedre behandlingsmulighederne i forbindelse med​ overbelastning og akutte skader på sener og muskler.

​Det gøres f.eks. ved at afprøve specielle træningsprogrammer på frivillige patienter med overbelastningsskader. På den måde har vi bl.a. fundet ud af, at smerter i knæskals-senen (springerknæ) kan afhjælpes ved at udføre tung, langsom styrketræning. 

Ud over denne type anvendt forskning udfører vi også mere grundlæggende forskning. Her undersøger vi, hvordan sene- og muskelvæv reagerer,  når det bliver fysisk belastet, både med hensyn til, hvordan vævet ændrer sig mekanisk, og hvilke ændringer der sker på mikroskopisk og molekylært niveau. 

Desuden forsker vi i, hvilken indflydelse alder og køn har på sener og musklers egenskaber.

Redaktør