Det olympiske forskningscenter søger idrætsaktive med nyopstået ømhed (max. 3 mdr.) i akilles- eller knæsene

V​​​il du hjælpe os med optimere vores muligheder for at forebygge og behandle​ seneskader?​

​Seneskader (tendinopati) i akilles- og knæsene udgør et alvorligt klinisk problem, idet det kan begrænse deltagelse i fysisk aktivitet i måneder, endda år. ​Der foreligger kun meget begrænset viden omkring skademekanismerne og den mest optimale behandling af seneoverbelastningsskader. For at optimere vores muligheder for at forebygge og behandle tendinopati ønsker vi derfor at undersøge en række spørgsmål vedrørende hvilke celletyper, som indgår fra starten, samt rækkefølgen af de forskellige faktorer bidragende til processen. ​​

Forsøget:

Du vil som deltager i dette forsøg blive fulgt over 12 måneder med 4 forsøgsdage på Bispebjerg hospital. Her gennemgår du en lille undersøgelsespakke bestående af: Klinisk undersøgelse, ultra​lyd, spørgeskema og blodprøver. 

Hvis du opfylder kravene til at have tendinopati, vil du blive tilbudt mere detaljeret undersøgelse med magnetisk resonans skanning, seneprøver fra dine knæ og test af dine seners stivhed. 

Efterfølgende vil du blive tilbudt behandling af din skade. Projektets rekruttering forventes afsluttet i 2018, hvorfor du opfordres til at kontakte os indtil da, hvis du skulle få nedenstående problemer.

Krav til dig:

  • Idrætsaktiv person over 18 år
  • Begyndende løbe- /hoppesmerter i akilles- eller knæsenen, indenfor de seneste dage til max 3 mdr.

Du får:

  • En hurtig tid til grundig klinisk og lægelig undersøgelse af dit knæ/akillessene.
  • Vi følger dig over 1 år mhp. bedring i din seneskade og er behjælpelige med råd.
  • Såfremt du har seneskade, tilbydes du et styrketræningsprogram superviseret af vores idrætsfysioterapeuter.
  • Tilbagemelding på de fundne resultater under dit forløb i projektet.           

Interesseret?

Så kontakt: Peter Hung Thanh Tran, læge, B.Sc og Phd.Stud.​        
Tlf: 35316086  
Email: TESINaC2016@gmail.com (foretrækkes), Twitter.com/ISMC_BBH
Det olympiske forskningscenter, Institut for Idrætsmedicin 
Bispbebjerg Bakke 23, Bygn. 8, 2400 København NV​

Redaktør