Skader i skulder-albue regionen

Flere idrætsformer er betydeligt belastet med såvel akutte som kroniske skader i skulder og albue regionen.

Tidspunkt Ikon
Dato: 24-05-2018
Tid: 9:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Fysioterapien, indgang 10/Uddannelsescentret, indgang 50, Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Tilmelding

Tilmeld dig her.

Du er først endelig tilmeldt kurset, når du har betalt fakturaen.

​Hvilke typer skader er hyppige, og hvorledes udredes disse bedst? Hvilke kliniske undersøgelsesmetoder er de bedste, og i hvilket omfang bør paraklinik og billeddiagnostik anvendes som supplement til den kliniske undersøgelse? Hvorledes behandles skulder -albue skader bedst i relation til fysioterapeutisk træning, medicinsk behandling eller artroskopisk indgreb? I hvilket omfang kan øvelser forebygge fremtidige skader i disse regioner?

Kursusledelse: Professor Michael Krogsgaard, overlæge Per Bülow og Simon Døssing.

Pris

For speciallæger: 3000 kr. inkl. moms pr. kursus.
For yngre læger: 800 kr. inkl. moms pr. kursus.

Når du har tilmeldt dig, vil du inden kursusstart modtage en faktura.

Spørgsmål

Kontakt kursussekretær Else Pedersen:

E-mail: else.pedersen@regionh.dk else.pedersen@regionh.dkelse.pedersen@regionh.dk
Telefon: 38 63 60 22


Redaktør