Skader i knæregionen

​Knæet er hyppigt udsat for idrætsskader, såvel af akut som kronisk karakter, og udgør en betydelig hæmning af såvel motionisters som elite-udøveres udøvelse af deres idræt.

Tidspunkt Ikon
Dato: 22-03-2018
Tid: 9:00 - 16:00
$Resources:Resource,alt_meeting_place;

​Fysioterapien, indgang 10/Uddannelsescentret, indgang 50, Bispebjerg hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.

Tilmelding

Tilmeld dig her.

Du er først endelig tilmeldt kurset, når du har betalt fakturaen.

Hvilke skader er hyppige og hvorledes undersøges knæet bedst klinisk? Hvilke patienter bør tilbydes billede diagnostisk udredning, og hvilke bør ses til kirurgisk vurdering? Hvad er de bedste behandlingsformer for knæskader i relation til træning, medicin eller kirurgi? Hvad er langtidsprognosen ved knæskader?

Kursusledelse: Overlæge Tommy Øhlenschlæger, 0verlæge Thorsten Warming, overlæge Peter Lavard og 0verlæge Anette Kourakis.

Pris

For speciallæger: 3000 kr. inkl. moms pr. kursus.
For yngre læger: 800 kr. inkl. moms pr. kursus.

Når du har tilmeldt dig, vil du inden kursusstart modtage en faktura.

Spørgsmål

Kontakt kursussekretær Else Pedersen:

E-mail: else.pedersen@regionh.dk else.pedersen@regionh.dk
Telefon: 38 63 60 22Redaktør