For praktiserende læger

​Oversigt til praktiserende læger om aktuelle forskningsprojekter
Vi modtager motionister, eliteidrætsudøvere og professionelle sportsfolk i alle aldersgrupper direkte fra de praktiserende læger.
Muskuloskeletal ultralydsundersøgelse er en central del af vores undersøgelsesprogram. Patienterne henvises ved behov herfra videre til idrætsfysioterapeut og parakliniske undersøgelser så som blodprøver og anden billeddiagnostisk (eks. MR- og CT-skanning, skintigrafi).

Henvisning sendes til:

Bispebjerg Hospital, centralvisitationen (CVI-byen)
EDI-nummer: 5790001390976

Vi søger patienter til følgende kliniske projekter:

Gennemgang af de enkelte projekter:

EPIKONKONDYLITIS LATERALIS (”Tennisalbue”).
Inklusion: Alder 18-70 år, kliniske tegn på lateral epikondyl i mere end 3 mdr. Eksklusion: Patienter med symptomer eller kliniske fund forenelige med differentialdiagnoser som f.eks. tidligere brud, slidgigt i albueregionen , artrit eller distorsionsfølger. Undersøgelsens formål er at afgøre om kombinationen af styrketræning og forudgående injektionsbehandling med binyrebarkhormon under senen eller lokal nålestimulation af tendinopatiske dele af senen har en bedre helende effekt end styrketræning alene, bedømt ved smertereduktion, funktionsforbedring samt muskelstyrkeforøgelse i regionen, der involverer den tendinopatiske sene. Patienterne gennemfører efter lodtrækning en af følgende behandlinger: 1: styrketræning alene, 2: Binyrebarkhormoninjektion og styrketræning eller 3: Nålestimulation og styrketræning. Styrketræning gennemføres i samlet 26 uger, og patienterne vurderes klinisk og med ultralydsundersøgelse.

Henvises til Idrætsmedicinsk Ambulatorium M81
Ansvarlig forsøgsleder: Overlæge P.hd. Per Bülow


Redaktør