For praktiserende læger

Vi modtager motionister, eliteidrætsudøvere og professionelle sportsfolk i alle aldersgrupper direkte fra de praktiserende læger.
Muskuloskeletal ultralydsundersøgelse er en central del af vores undersøgelsesprogram. Patienterne henvises ved behov herfra videre til idrætsfysioterapeut og parakliniske undersøgelser så som blodprøver og anden billeddiagnostisk (eks. MR- og CT-skanning, skintigrafi).

Henvisning sendes til:

Bispebjerg Hospital, centralvisitationen (CVI-byen)
EDI-nummer: 5790001390976
Redaktør