Afdeling for HR og Organisationsudvikling

​Afdeling for HR og Organisationsudvikling servicerer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals direktion, afdelingsledelser og medarbejdere. Vores vigtigste opgaver er at understøtte Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals strategi.

Opgaverne er organiseret i 3 enheder:​

  • Arbejdsmiljø
  • Organisationsudvikling
  • Personale

Redaktør