Velkommen til Afdeling for HR og Organisationsudvikling

Afdeling for HR og Organisationsudvikling er en stabsfunktion, der servicerer Bispebjerg og Frederiksberg Hospitals direktion, afdelingsledelser og medarbejdere.