Sengeafsnit Y12, Y21 og Y22

Hjerteafdelingen har 3 sengeafsnit, som modtager akutte patienter hele døgnet fra 
akutmodtagelsen (AKM), praktiserende læger og fra andre sengeafsnit.


Hjerteafdelingen har ca. 2200 patienter indlagt om året og den gennemsnitlige indlæggelsestid er 2 dage.

Alle patienter, som indlægges på sengeafsnittene, har mulighed for overvågning af hjerterytmen, hvis lægen vurderer, at det er nødvendigt.

Behandlinger og undersøgelser

Vi behandler for:

Når du er indlagt her

På alle tre sengeafsnit bestræber vi os på, at du som patient og pårørende skal føle dig tryg i dit forløb.

En ny patient indlægges på vores modtagerafsnit Y21.  På Y21 er der et stort flow af indlæggelser, og der kan derfor forekomme ventetid, da både læger og sygeplejersker skal vurdere, hvem som har akut behov her og nu.

Hvis det vurderes, at der er behov for en længere indlæggelse, vil patienten blive flyttet til Y12 eller Y22. Y22 har plads til 22 patienter og Y12 har plads til 18 patienter.

Stuegang afvikles løbende i løbet af dagen. Pårørende kan deltage i stuegangen – kontakt en sygeplejerske for at aftale nærmere. 

I dagstiden på hverdage har Y12 et daghospital, som betjenes af udvalgte sygeplejersker og læger. Her ses udskrevne patienter, som skal følges med tætte kontroller, inden de afsluttes til vores hjerteklinik på Frederiksberg Hospital.

I hjerteafdelingen vil du møde mange faggrupper, som er ansat til at hjælpe dig: lægesekretærer, læger, sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, rengøring, bioanalytikere og portører.

Besøgstid

Der er fri besøgstid på sengeafsnittene, men vi opfordrer til, at patienterne ikke har besøg i tidsrummet fra 22.00 til næste dags morgen kl. 8.00.

Spørgsmål og yderligere information

Har du spørgsmål så kontakt endelig personalet eller søg information i vores velkomstpjece. Se velkomstpjecen her: https://publikationer.regionh.dk/pdf/full-21582/velkomstpjece-y12-y21-og-y22.pdf


Ris og ros
For at udvikle os har vi brug for at få feedback på din indlæggelse, så derfor får du ved indlæggelsen udleveret en pjece, ”Ris og Ros”, som vi håber du vil bruge tid på at udfylde.


Redaktør