​​​​

Om Hjerteafdelingen

Læs om vore optageområde, patientindtag, personalesammensætning og andre fakta om afdelingen.

Hjerteafdelingen som arbejdsplads


I Hjerteafdelingen har vi en flad hierarkisk struktur, hvor vi medinddrager hinanden, patienter og pårørende i beslutninger, og hvor vi finder løsninger i fællesskab. 
Vi har et tværfagligt samarbejde, hvor vi udfører vores opgaver med tillid og respekt for hinandens sociale og faglige kompetencer, og hvor vi skaber læring, hjælper og støtter hinanden.


Hjerteafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital er en stor afdeling med 300 medarbejdere fordelt på to matrikler. Blandt hjerteafdelinger i Danmark har vi det næststørste optageområde med 460.000 tilknyttede borgere. Vi udfører mange forskellige undersøgelser og behandlinger inden for hjertesygdomme.

Mål og værdier 

Vi arbejder ud fra konkrete mål og værdier, som skal understøtte, at vores medarbejdere og patienter får de bedste betingelser for at opnå en høj grad af trivsel og tilfredshed. Du kan her læse om vores mål og værdier​​.

I Hjerteafdelingen er vores dygtige og dedikerede medarbejdere en vigtig ressource – både i forhold til de daglige arbejdsopgaver, men også i forhold til udviklingen af Hjerteafdelingen. Vi har således fokus på at udvikle vores medarbejdere gennem uddannelse og kompetenceudvikling. Og vi har undervisning og supervision som en integreret del af det daglige arbejde.
Derudover bestræber vi os på - i det omfang det overhovedet er muligt - at skabe en arbejdsdag med opgaver og fleksible arbejdsforhold, som passer til den enkelte medarbejder. 

Udover udvikling anser vi også forskning og videnskab som en naturlig del af vores daglige arbejde. Det er med til at sikre, at Hjerteafdelingen er en spændende arbejdsplads, hvor vi yder optimal behandling og pleje baseret på den nyeste viden.


Redaktør