Lægemiddelforskning

Forskningsenheden i Hjerteafdelingen deltager i samarbejde med lægemiddelindustrien i forskningsprojekter vedrørende lægemidler til patienter med hjertelidelser.

Det gør vi, fordi vi anser udvikling og videnskab, som en del af vores daglige arbejde, fordi vi stræber efter at udvikle den bedste behandling til vores patienter, og fordi vi ønsker at tiltrække og udvikle et højt kvalificeret personale – alt sammen til gavn for vores patienter og deres behandling hos os.

Lægemiddelforskningen i Hjerteafdelingen består af en række overlæger, projektsygeplejersker, ph.d. studerende og administrative medarbejdere.

Til lægemiddelindustrien

Vi har stor erfaring med fase 2 og 3 studier foruden erfaring med fase 1 studier. Ønsker du at samarbejde med forskningsenheden om et lægemiddelforskningsprojekt, kan du kontakte projektsygeplejerskerne i forskningsenheden. Se kontaktoplysninger i højre spalte.  

Til patienter

Som patient hos os vil du kunne opleve at blive spurgt om eventuel deltagelse i et lægemiddelforsøg. Det er helt frivilligt om man vil deltage og kan kun ske efter du har fået mundtlig og skriftlig information om forskningsprojektet og underskrevet en samtykkeerklæring. Læs mere her om dine rettigheder som forsøgsperson.  

Vi udfører vores lægemiddelforsøg i henhold til gældende lovgivning, og vi deltager udelukkende i lægemiddelforsøg, hvor der er nok sikkerhedsdata til at prøve lægemidlerne af på en større gruppe.


Redaktør