Information til plejepersonale

I Hjerteafdelingen har vi ca. 140 sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vores plejepersonales kompetenceudvikling og arbejdsmiljø er vigtigt for os - og du kan her læse om dette fokus.

​​

Studerende og elever i Hjerteafdelingen

Vi er ansvarlige for, og har meget fokus på, den kliniske undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent-elever. 

I Hjerteafdelingen er det den kliniske underviser, Nina Nielsen,​ som forestår og har ansvaret for den daglige kliniske undervisning og vejledning af sygeplejestuderende og sosu assistentelever i afdelingen.  

For mere information om klinisk undervisning af sygeplejestuderende i Region Hovedstaden, se hje​mmesiden KURH.


Kompetenceudvikling af sygeplejersker

Alle sygeplejersker, der ansættes i Hjerteafdelingen, oplæres og uddannes ud fra et fast tilrettelagt uddannelsesprogram. 

I samarbejde med afdelingssygeplejersken og afsnittets sygeplejerske med klinisk specialfunktion arbejdes der individuelt med tilegnelsen af de nødvendige kompetencer hos den enkelte sygeplejerske. 

Sygeplejersker uden kardiologisk uddannelse deltager endvidere i Region Hovedstadens kardiologiske uddannelse, der er delt i 2 moduler:

  • Modul I er tilrettelagt til sygeplejersker med 2-4 måneders erfaring fra kardiologisk afdeling. Modulet varer 10 kursusdage fordelt over 4 uger.

  • Modul II er tilegnet sygeplejersker med 18-24 måneders erfaring fra en kardiologisk afdeling. Modul II varer 12 kursusdage fordelt over 4 uger.​

Begge moduler tager udgangspunkt i patientens perspektiv, og der arbejdes med sygepleje, EKG- og sygdomslære. 

Redaktør