Information til læger

I Hjerteafdelingen har vi omkring 60 læger - ca. 30 speciallæger og ca. 30 reservelæger. Vi har både KBU-læger samt læger i introstillinger og i hoveduddannelsesstillinger.

Læs her om de forskellige stillinger.

​​Uddannelse og kompetenceudvikling er vigtigt for os, og vi har derfor løbende omkring 3-5 KBU-læger, 6-8 læger i introduktionsuddannelsesstillinger samt 8-10 læger i hoveduddannelsesstillinger samlet på vores to matrikler.

 

Hoveduddannelsesstillinger

Hjerteafdelingen deltager i undervisningen af læger i hoveduddannelsesforløb inden for kardiologi, geriatri og almen medicin.  
Når du er i gang med din hoveduddannelse hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres.

Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere. 

Sekretariatet for lægelig videreuddannelse Øst tildeler hoveduddannelsesstillingerne. 

 

KBU

Efter endt universitetsuddannelse kan du få tildelt en KBU-stilling (Klinisk Basisuddannelse) hos os. 
Når du er i gang med din kliniske basisuddannelse hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres.

Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere. 

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse Øst tildeler KBU-stillingerne

 

Introduktionsstilling i kardiologi

Du kan bruge vores 1​-årige introduktionsuddannelse til at få erfaring med- og indblik i det kardiologiske speciale. 
Når du er i gang med din introduktionsstilling hos os, vil du få tildelt en hovedvejleder, som sørger for, at dit uddannelsesprogram gennemføres.

Alle speciallægerne på afdelingen fungerer ligeledes som kliniske vejledere. 
Vi slår alle vores introduktionsstillinger op på Region Hovedstadens Jobportal.

Redaktør