Ergoterapien

​Ergoterapien har til opgave at behandle indlagte og ambulante patienter.
Grundlaget for den ergoterapeutiske behandling tager udgangspunkt i aktivitetsbegrebet, hvor målrettede og meningsfyldte aktiviteter knytter sig til genindlæring og optræning. 

Ergoterapeutisk behandling tager sigte på, at du genvinder, erhverver samt forebygger tab af færdigheder, således at du fortsat kan klare dine daglige gøremål. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

En ergoterapeutisk undersøgelse starter typisk med en samtale med dig og eventuelt din(e) pårørende om:

  • Hvordan du tidligere har klaret din dagligdag
  • Hvilke vanskeligheder og bekymringer, du nu har med at klare din hverdag
Efterfølgende kan ergoterapeuten vælge at se dig udføre ét eller flere af de gøremål, som du har peget på, eller som du tror, vil volde dig problemer. 

Afhængigt af hvad du fejler, kan ergoterapeuten foretage yderligere undersøgelser, for eksempel hvor meget du kan bevæge armen, hvor godt du synker, husker eller løser problemer, som du kan møde i forbindelse med udførelse af dagligdagens gøremål.

Redaktør