Ergoterapi behandling

​Hvordan foregår behandlingen / træningen?

​Afhængigt af følgerne af din sygdom eller skade, vil ergoterapeuten:


  • Vejlede og træne dig i, hvordan du kan klare dagligdagens gøremål effektivt, med mindst mulig anstrengelse og mindst mulig risiko for, at du kommer til skade.
  • Vurdere om du har behov for hjælpemidler og boligændringer, som er nødvendige for, at du kan blive udskrevet fra hospitalet.
  • Træne arm og hånd eller instruere dig i øvelser, du selv kan lave, efter for eksempel brud eller skade på sener og nerver.​
  • Vurdere om du har behov for ergoterapeutisk træning på et kommunalt træningscenter, efter du er blevet udskrevet eller har afsluttet et ambulant forløb på hospitalet.

​Hvad er formålet med genoptræning?

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne før du blev syg. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt. Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler efter din sygdom eller skade. I de tilfælde vil du lære hvordan du skal bruge hjælpemidlerne.

Genoptræning under indlæggelse

Genoptræning under indlæggelse på hospitalet foregår enten på det sengeafsnit, hvor du er indlagt, eller i Fysio- og Ergoterapiafdelingens træningslokaler. Det er hospitalets fysioterapeuter og/eller ergoterapeuter, der varetager din genoptræning efter aftale med hospitalets læger og i et tæt samarbejde med hospitalets øvrige personale.

Hvad er en genoptræningsplan?

Såfremt du har fået nedsat funktion og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, du er blevet behandlet for på hospitalet, udarbejdes der en genoptræningsplan. Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysning om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov. I genoptræningsplanen står der, om du har behov for almen genoptræning, som foregår i din bopælskommune, eller om du skal have specialiseret ambulant genoptræning, som foregår på Bispebjerg Hospital.

Træningsvideoer

Har du brug for genoptræning af din hånd, håndled, albue eller skulder efter et brud?

Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital har lavet flere instruktionsvideoer, som kan hjælpe dig med din genoptræning derhjemme.

Ergoterapien på Bispebjerg Hospital instruerer patienter i selvtræningsøvelser og inddragelse af armen i dagligdags opgaver efter forskellige typer brud.

Mundtlig instruktion gives efter operation/gipsbandagering og igen efter afbandagering. Øvelsesprogram udleveres for at understøtte korrekt udførelse af øvelserne samt efterlevelse af vejledningen vedrørende inddragelse af arm/hånd i dagligdagen.

Vi anbefaler dog, at du først følger med på videoen, efter at du har fået vejledning af en ergoterapeut. Videoen er tænkt som alternativ eller supplement til den mundtlige instruktion og øvelsesprogrammet, som du har fået udleveret på hospitalet, så du lettere kan lave øvelserne hjemme.

Træningsvideoerne er blevet til med økonomisk støtte fra Ergoterapeutforeningens Praksispulje. 

Oversigt over træningsvideoer:

  1. Øvelsesprogram efter håndledsbrud - behandlet med gips eller eksternt fiksationsstation
  2. Øvelsesprogram efter håndledsbrud - opereret med indsat skinne 
  3. Øvelsesprogram efter brud i hånden og fingre
  4. Øvelsesprogram efter brud i albuen
  5. Øvelsesprogram efter skulderbrud
  6. Øvelsesprogram efter skulderbrud – med bevægebegrænsninger
​​​
Redaktør