Fysio- og Ergoterapiafdeling

​Fysio- og Ergoterapi ​er en selvstændig klinisk tværgående afdeling, der samarbejder bredt med alle de kliniske afdelinger, kommunale samarbejdspartnere, genoptræningscentre samt øvrige.

  • ​Afdelingens kerneområder er undersøgelse, behandling og genoptræning af indlagte patienter. Desuden varetager vi den specialiserede del af ambulante genoptræningsforløb. 

  • Fysio- og ergoterapeuterne samarbejder med læger, sygeplejersker og kommunale terapeuter.

  • Afdelingen fusionerede med afdelingen på Frederiksberg Hospital i 2013 og har terapeuter på begge matrikler, der er under en fælles ledelse. 

  • Afdelingen har 160 medarbejdere, der er organiseret i 6 specialegrupper. Hver gruppe ledes af en afdelingsterapeut.
Redaktør