IPA-DK

IPA: Impact on Participation and Autonomy questionaire

Impact on Participation and Autonomy questionaire (IPA) er et generisk spørgeskema, som afdækker respondentens oplevelse af autonomi og deltagelse inden for følgende domæner:

  • Autonomi indendørs
  • Autonomi udendørs
  • Familieroller
  • Sociale relationer
  • Arbejde og uddannelse

Målgruppen er voksne med kroniske helbredstilstande. IPA er ikke velegnet til børn.

IPA opererer på nuværende tidspunkt med ordinale variable og udtrykker respondentens oplevelse af autonomi og deltagelse som en profil frem for en total score.

IPA kan anvendes so​​m undersøgelsesredskab i såvel rehabiliteringspraksis som i forskning. I rehabiliterings sammenhænge anbefales IPA som supplement til andre valide undersøgelsesredskaber.

IPA blev oprindeligt udviklet i Holland, Department of Rehabilitation, Academic Medical Center Amsterdam i 1999. Spørgeskemaet findes i flere sprogversioner med veldokumenterede psykometriske egenskaber. Yderligere oplysninger herom på www.nivel.nl (skriv IPA i søgefelt)

IPA er nu også tilgængeligt i en dansk version (IPA-DK). IPA-DK er oversat og reliabilitetstestet i et samarbejde mellem Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital, Bo- og Rehabiliteringscenteret Bjerggårdshaven i Odense og Syddansk Universitet i perioden 2008 - 2011. Oversættelsen er foretaget med tilladelse fra den hollandske ophavsejer ph.d. Mielke Cardol & ph.d. Paula Kersten, som har oversat den engelske version.

For yderligere oplysninger om IPA-DK henvises til emma.ghaziani@regionh.dk

Redaktør