Theresa Bieler

​Forsknings- og udviklingsterapeut med særligt ansvar for ortopædkirurgi, idrætskirurgi og idrætsmedicin.


Kontakt

 Theresa.Bieler@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

 

Telefon: +45 2149 7706

Uddannelse

Ph.d, Cand. Scient. San., Fysioterapeut, specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi og eksamineret idrætsfysioterapeut.

Forskningsfelt/interesse

Jeg arbejder med klinisk forskning indenfor kroniske lidelser som f.eks. artrose (slidgigt) og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), ortopæd- og idrætskirurgi, idrætsmedicin og raske seniorer og ældre. Mit særlige fokus er og har været på effekt af træning, adfærdsændringer i forhold til fysisk aktivitet og træning, fysisk funktion og muskelfunktion, samt måleredskaber.

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=(Bieler+T+AND+Beyer+N)+OR+(Bieler+T+AND+Kj%C3%A6r+M)+OR+(Bieler+T+AND+Langberg+H)+OR+(Bieler+T+AND+Johannsen+F)

Link til andre publikationer

Early Stage Hip Osteoarthritis is Associated with Specific Muscle Weakness
Bieler T, Magnusson SP, Kjaer M, Beyer N
Rheum Open Access 2018, 1:1

https://www.scitechnol.com/peer-review/early-stage-hip-osteoarthritis-is-associated-with-specific-muscle-weakness-C4yX.pdf

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør