​​

Morten Tange Kristensen

​ph.d, fysioterapeut


Kontakt

 morten.tange.kristensen@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os​ med Digital Post via borger.dk (login med MitID)

 

Uddannelse

Fysioterapeut (1992), ph.d. (2010)

Forskningsfelt/interesse

Morten Tange er professor ved Fysio- og Ergoterapiens Forskningsenhed, Bispebjerg-Frederiksberg Hospital og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet (KU).

Han er tilknyttet fysisk aktivitetsmodulet på Cand. Scient. San. Udd. på KU som kursusleder og tutor og er aktivt medlem af det internationale Fragility Fracture Network.

Hans forskningsfokus er optimering af akutte kirurgiske/geriatriske patientforløb under primær hospitalsindlæggelse og i det videre kommunale genoptræningsforløb, samt validering/udvikling af målemetoder. 

Link til publikationsliste på PubMed
Redaktør