Mette Leth

​Forsknings- og udviklingsterapeut

Kontakt

 mette.leth.02@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

 

Telefon: +45 6016 1328

Uddannelse

Ergoterapeut, cand.scient.san

Forskningsfelt/interesse

Faglig udvikling af fysio- og ergoterapeutisk diagnostik, undersøgelse og træning.
Evidensbasering af terapeutisk praksis indenfor almen neurologi og apopleksi. 
Vurdering, implementering og anvendelse af måleredskaber.

Publikationer

  • Bjerre, E. J., Leth, M., Hammer, N. M., & Midtgaard, J. Development of an educational program for Non-Professional Football Coaches in Charge of Community-Based Football in Men with Prostate Cancer.SportRxiv 2018 doi:10.17605/OSF.IO/BJ2QU.
  • National Klinisk Retningslinjer for Forebyggelse af Fald. Sundhedsstyrelsen.2018.
  • Hvor valid og reliabel er ”Swallowing Disturbance Questionnaire” til at screene for dysfagi hos patienter med parkinson? publiceret CAT på www.fysio.dk 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktør