Marius Henriksen

​Forskningsleder og Klinisk Professor i fysioterapi


 

 

 

Kontakt

 marius.henriksen@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

 

Telefon: +45 3091 4676

Uddannelse

Fysioterapeut (2001), Master of Medical Science (2003), PhD (2007)

Forskningsfelt/interesse

Marius Henriksen er klinisk professor i fysioterapi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet og ansat på Fysio- og Ergoterapien og på Parker Instituttet begge ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospital.

Marius Henriksen er leder af Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital sammen med professor Peter Magnusson.

Marius Henriksen har stærke kompetencer inden for klinisk forsøg og klinisk forskningsmetodik og stræber efter at forbedre den videnskabelige kvalitet inden for klinisk forskning generelt.

Marius Henriksens forskning fokuserer på at integrere og kombinere medicinske og ikke-medicinske behandlinger og individualisere fysioterapi til den enkelte patient. Den aktuelle forskning omfatter fysisk aktivitet, træning og vægttab som behandling af artrose, skulderlidelser, forreste knæsmerter, astma, og den ældre medicinske patient.

Desuden leder Marius Henriksen meta-forskningsprojekter (systematiske reviews og meta-analyser) indenfor ikke-farmakologiske behandlinger af sygdomme for dels at identificere de mest effektive og bedst dokumenterede behandlinger, og dels for at identificere områder, der mangler dokumentation.

Marius Henriksen er vejleder for flere ph.d.- og kandidatstuderende og har et omfattende netværk af samarbejdspartnere både nationalt og internationalt.

Aktuelle projekter (ansvarlig)

COMPETE
TKA-Predict
REPLACE

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=%22Henriksen+M%22%5Bauthor%5D+AND+(bliddal%5Bauthor%5D+OR+alkj%C3%A6r%5Bauthor%5D+OR+Creaby%5Bauthor%5D+OR+Boeskov%5Bauthor%5D+OR+soriano-maldonado%5Bauthor%5D+OR+thorborg%5Bauthor%5D+OR+Christensen%5Bauthor%5D+OR+Bartholdy%5Bauthor%5D+OR+Skou%5Bauthor%5D)

Redaktør