Emma Ghaziani

​Postdoc i Neurologisk gruppe

Kontakt

 emma.ghaziani@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Uddannelse

  • Ph.d., Master i Rehabilitering, ergoterapeut

Forskningsfelt/interesse

Min forskningsinteresse - og ekspertise - ligger indenfor design og gennemførelse af multicentre, tværfaglige og tværsektorielle kliniske studier (primært randomiserede kontrollerede undersøgelser) inden for apopleksirehabilitering. 

Mit PhD-projekt indeholder to forskningsstudier som fokuserer på tidlig rehabilitering af den paretiske arm efter apopleksi:
  • første studie har undersøgt effekten af somatosensorisk elektrisk stimulation i kombination med opgaveorienteret træning
  • det andet studie har identificeret simple tests som kan prædiktere armen funktionsevne på langt sigt.
Min postdoc forskningspakke fokuserer på rehabilitering af patienter med vanskeligheder med at klare daglige gøremål som følge af kognitive problemer efter apopleksi.

Parallelt med min forskning er jeg aktuelt involveret i udvikling af guidelines for kognitiv rehabilitering i European Stroke Organization regi samt udvikling af kriterier for ”clinical centers of excellence” i International Stroke Rehabilitation and Recovery Alliance regi. Desuden er jeg optaget af etablering af samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner mhp. inddragelse af bachelor- og kandidatstuderende i neurologisk forskning.

Link til publikationsliste på PubMed

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=emma+ghaziani

Ph.d.-afhandling

Early therapeutic management of the affected arm functioning after stroke: prediction and intervention

Redaktør