Christian Have Dall

​Forsker (postdoc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 christian.have.dall@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med NemID)

Uddannelse

 Fysioterapeut (2003), cand.scient. (2009), ph.d. (2015)

Forskningsfelt/interesse

Christian Dall er ansat i en postdoc stilling og forsker i hjerte- og lungesygdomme, herunder betydningen af fysisk inaktivitet/aktivitet.

Christian er testleder i sportskardiologisk klinik på Frederiksberg Hospital og er ansvarlig for arbejdstestudstyr på BBH og FH (Jæger udstyr). Christian lavede speciale og ph.d. omhandlende træning efter hjertetransplantation i samarbejde med hjertecenteret på Rigshospitalet.
Christian er vejleder for flere kandidatstuderende og co-vejleder for flere ph.d.-studerende.

Affilieret til Institut for idrætsmedicin, IOC Research Center og Parker instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.

Aktuelle projekter

TAPAS studiet

The HIITS studie

REPLACE studiet

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dall%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28375548

Redaktør