​​​​

Christian Have Dall

​Forsker (postdoc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 

christian.have.dall@regionh.dk


Du kan altid skrive sikkert til os med Digital Post via borger.dk (login med MitID)


Uddannelse

 Fysioterapeut (2003), cand.scient. (2009), ph.d. (2015)

Forskningsfelt/interesse

Christian Dall er ansat i en postdoc stilling og forsker i hjerte- og lungesygdomme, herunder betydningen af fysisk inaktivitet/aktivitet.

Christian er testleder i sportskardiologisk klinik på Frederiksberg Hospital og er ansvarlig for arbejdstestudstyr på BBH og FH (Jæger udstyr). Christian lavede speciale og ph.d. omhandlende træning efter hjertetransplantation i samarbejde med hjertecenteret på Rigshospitalet.
Christian er vejleder for flere kandidatstuderende og co-vejleder for flere ph.d.-studerende.

Affilieret til Institut for idrætsmedicin, IOC Research Center og Parker instituttet, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Københavns Universitet.

Aktuelle projekter

TAPAS studiet

The HIITS studie

Link til publikationsliste på PubMed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dall%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28375548

Redaktør