​​

Christian Couppé

​Seniorforsker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 christian.couppe@regionh.dk

Du kan altid skrive sikkert til os med Digital​ Post via borger.dk (login med MitID)


Uddannelse

PT. M.Sc., PhD

Forskningsfelt/interesse

Christian Couppé er seniorforsker ved Fysioterapeutisk Forsknings Enhed & IOC Institut for Idrætsmedicin-København, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Han har arbejdet som klinisk fysioterapeut for det Danske Elitecenter for tennis og Enheden for Idrætstraumatologi & idrætsklinik ved Gentofte Hospital fra 1995-2000.

Fra 2001-2007 arbejdede han som klinisk fysioterapeut og daglig leder af eliteinstitutionen Team Danmarks idrætsklinik (Olympisk center), og opnåede Ph.D-graden ved det sundhedsvidenskablige fakultet ved Københavns Universitet i 2010 med titlen “Human tendon loading, unloading and aging”.

Hans forskningsfokus er, hvordan senevæv tilpasser sig klinisk/mekanisk til skade/sygdom, aktivitet, og aldring. Han giver jævnligt foredrag/workshops i håndtering af seneskader.

Aktuelle projekter (ansvarlig)

  • Identifikation af tidlig sene-overbelastningsskade hos elite atleter ( supervisors: Peter Magnusson, Michael Kjær and Christian Couppé)
  • Rudi Hansen PT, MSc.: Undersøgelse af knogle-remodellering med 18F NaF-PET/CT hos personer med forreste knæsmerter (supervisors: Marius Henriksen and Christian Couppé)
  • Joachim Hjerrild Bs- student: Glycation in elderly endurance athletes and matched controls  ( Supervisors: Mette Hansen, René B. Svensson and Christian Couppé
  • Søren Bering Klasusen PT, Msc-student: Hyperglycemia (HbA1C) and/or hypercholesterolemia - a risk factor for muscle-tendon related pathology?  (Supervisors: Dorthe Skovgaard and Christian Couppé)
  • Patricia Larsen Bsc. Msc-student: The effect of Blood Flow Restriction on chronic patellar tendinopathy (Supervisors: Per Aagaard and Christian Couppé)
  • Lateral albue tendinopati: En randomiseret dobbeltblindet placebokontrolleret undersøgelse af behandlingseffekten af styrketræning i kombination med binyrebarkhormon, nålestimulation eller placebo (supervisors: Peter Magnusson, Michael Kjær and Christian Couppé)
  • Emma Ghaziani OT, MSc. Phd –student: Electrical somatosensory stimulation of the upper extremity in acute stroke patients- a randomized controlled trial (Supervisors: Peter Magnusson and Christian Couppé)
  • Anne-Sofie Andersen PT, Msc. Phd-sudent:  Does load magnitude and restitution time influence clinical outcome, tendon morphology and biochemistry in patellar tendinopathy (supervisors: Peter Magnusson, René B. Svensson and Christian Couppé)
  • Andrew Spraque DPT, Phd-student:  Effect of continued activity, using a pain-monitoring model, on rehabilitation of patients with patellar tendinopathy , University of Delaware, USA ( Supervisors : Christian Couppé and Karin G. Silbernagel)

Link til publikationer på PubMed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Couppe+C+OR+Coupe+C+Svensson+RB

Redaktør