FM Logistik


Logistiksektionen er højst sandsynligt den sektion, som de færreste patienter ved, hvad beskæftiger sig med.  Det betyder dog ikke, at logistikken ikke udgør en vigtig del af den pleje og behandling, der udføres – tværtimod er den en enormt vigtig brik i den samlede helhed.

Logistiksektionen er ansvarlig for forskellige distributionsopgaver på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, herunder flere, der vedrører patienterne. Det er bl.a. udbringning af mad til afdelingerne, kørsel af prøver, uddeling og afhentning af post, affald, medicin-, linned- og sengekørsler samt levering og opfyldning af bestilte varer via vores forsyningsteam.
Logistiksektionen er også ansvarlig for administration af henholdsvis uniformsbutikkerne og personalegarderoberne, der på et år håndterer omkring 700.000 stykker rent tøj.

At logistikken en afgørende faktor for et velfungerende hospitalsmiljø, understreges yderligere af den nye laboratorie- og logistikbygning, der opføres som en del af byggeriet til Nyt Hospital & Ny Psykiatri Bispebjerg. Hvor man tidligere har arbejdet med forskellige logistikløsninger og vareleverancer flere steder på hospitalet, bliver alle leverancer fremadrettet samlet ét sted. På den måde skabes der et bedre overblik over de indkomne varer, ligesom det bliver muligt at planlægge leveringerne til de enkelte afdelinger, når det bedst passer dem.

Kontaktpersoner

Enhedschef

Henrik Louw Møller
Telefon 2116 3239
Mail: henrik.louw.moeller@regionh.dk

Driftsleder 

Martin Thøgersen
Telefon 2175 3156
Mail: martin.thoegersen@regionh.dk

Driftsleder

Frank Modin
Telefon 2052 9129
Mail: Frank.modin@regionh.dk
Redaktør