Hospitalet hjemtager rengøringen på Frederiksberg Hospital

​Den 1. juni 2017 hjemtages rengøringen på Frederiksberg Hospital. Det betyder, at rengøringsmedarbejderne overgår fra Forenede Service A/S til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Her vil de organisatorisk blive ansat i FM-enheden. FM Rengøring beskæftiger 220 medarbejdere og glæder sig meget til at tage imod de 35 medarbejdere fra Frederiksberg.

​Større fleksibilitet og tryghed

Baggrunden for hjemtagelsen er, at man i september 2016 besluttede at hjemtage rengøringen ved udløbet af den nuværende kontrakt den 30. maj 2017 for at skabe større fleksibilitet i opgaveløsningen i en periode med stort hospitalsbyggeri og på sigt nedlukning af aktiviteter på Frederiksberg Hospital. 

For den enkelte medarbejder vil der ikke ske de store forandringer. Rengøringschef Peter Simonsen siger: "Tryghed er vigtig. Hjemtagelsen vil betyde tryghed i forbindelse med de forandringer, der kommer til at ske på de to matrikler."

Brian Skjoldrup, serviceleder på Frederiksberg Hospital, har et klart indtryk af, at medarbejderne reagerer positivt på hjemtagelsen: "Folk ser ud til at være glade for at komme til Bispebjerg og Frederiksberg Hospital."

Fælles kvalitetsopfølgning og oplæring

Hjemtagelsen vil betyde, at der kan ske en fælles systematisk kvalitetsopfølgning og en fælles oplæring af personalet. Det er vigtigt i forhold til at afbryde smitteveje.

Den fælles oplæring vil bl.a. bestå i, at alle nu skal igennem et 11 ugers rengøringsteknikerforløb. For Peter Simonsen gælder det om "at højne kvalitetsarbejdet, og at medarbejderne bliver bedre til at synliggøre sig selv."

FM-enheden har i længere tid forberedt hjemtagelsen af rengøringen, og den 1. juni 2017 er tidspunktet så kommet, hvor ledelsen i FM-enheden kan byde velkommen til de nye medarbejdere, hvilket man glæder sig meget til.

Zejlko Ristic, fællestillidsrepræsentant på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, glæder sig også meget til at inddrage de nye medarbejdere i samarbejdet i FM-enheden: "FM-enhedens ledelse er meget åben. I FM-enheden taler vi sammen og samarbejder på tværs."

Brian Skjoldrup og Zeljko Ristic håndtryk_broedtekst.jpg

Brian Skjoldruo (tv) og Zejlko Ristic (th). Foto: Christina Dannefeldt Bøthner.

Redaktør