Hvem er vi

​Endokrinologisk Afdeling har interesseområde inden for hormonelle lidelser (endokrinologi). Vi har bl.a. tilbud om diætistvejledning for vores diabetes patienter.

Sengeafsnit

Afsnit I14 har 20 sengepladser og modtager overvejende akut indlagte patienter.

Ambulant funktion
Endokrinologisk Ambulatorium varetager udredning og behandling af patienter med diabetes, knogleskørhed og stofskiftesygdomme.

Ventetiderne på undersøgelse i Endokrinologisk Ambulatorium overholder Region Hovedstadens servicemål.

Diætisk service
For ambulante patienter med diabetes ydes der kostvejledning og undervisning enkeltvis og i grupper. 

Redaktør