Ph.D Projekt om charcotfod

​Rasmus Jansen er ph.d.-studerende og tilknyttet Endokrinologisk Afdeling I ved Bispebjerg Hospital. Rasmus arbejder sammen med sin forskningsgruppe med en sjælden type af diabetiske fodkomplikationer kaldet "Charcots osteoarthropati" - ofte forkortet Charcotfod.

En Charcotfod opstår hos diabetikere med en pludselig voldsom inflammation/ betændelse, der viser sig ved rødme, hævelse, temperaturstigning og smerter i foden. Disse symptomer dækker over, at en eller flere af fodens knogler undergår en spontan nedbrydning. Opdages Charcotfoden ikke i tide kan det medføre, at fodens knogler braser sammen, hvilket giver svære smerter ved gang, samt risiko for sårdannelse og infektion.

Årsagen til at en Charcotfod opstår er ikke helt klarlagt, men det hænger sammen med dårligt reguleret diabetes og nedsat nervefunktion.

Rasmus arbejder med patienter med Charcotfod for at finde årsagen til, at den kun ses hos nogle få, i stedet for hos alle med dårligt reguleret diabetes. Heldigvis er tilstanden sjælden, og gruppen ønsker at klarlægge, hvad der kan disponere den enkelte patient til at udvikle den. Målet er, at vi med tiden vil kunne forudsige, hvem der har risiko for at udvikle Charcotfod, således at det vil være lettere af forebygge.

Derfor ønsker gruppen hjælp fra patienter, som lider af akut Charcotfod, til nogle undersøgelser. Gruppen ønsker blandt andet at tage blodprøver direkte fra den syge fod, for at kunne undersøge blodet for en række ny opdagede​ molekyler, der kan sige noget om fodknoglernes helbred. Herudover vil gruppen foretage målinger og scanninger på patienterne, og sammenholde disse resultater med en gruppe raske diabetikere. Målet er at vi ved at sammenholde de to grupper, kan finde en forskel hos de patienter, som er så uheldige at udvikle Charcotfod.

Herudover skal Rasmus og hans gruppe også arbejde med en gruppe diabetikere, hvoraf nogle havde Charcotfod for 8-9 år siden. Gruppen ønsker at undersøge, hvordan det er gået patienterne på en lang række parametre, og om deres tilstand fra start kan sige noget om, hvordan det er gået dem. Derfor undersøger vi dem igen nu, for at se om vi kan finde en sammenhæng mellem deres helbred i udgangspunktet, og deres aktuelle tilstand.


Redaktør