Har du type 2 diabetes?

Og ønsker du at indgå i et forsøg, der undersøger effekten af en ny tabletbehandling som tillæg til din eksisterende behandling?

  • Du har type 2 diabetes, risikofaktorer for hjerte-kar-tilfælde og moderat nedsat nyrefunktion
  • Dit langtidsblodsukker ligger over 53 mmol/mol (7 % på den gamle skala)

Der er mulighed for at få eventuelle transportudgifter refunderet.

Hvis du er interesseret i at høre mere om forsøget, kan du kontakte:

Projektsygeplejerske
Anne Frederiksen
Tlf. 20 91 24 04
Mail: anne.frederiksen@regionh.dk

eller

Projektsygeplejerske
Liselotte Klint Christiansen
Tlf. 51 24 73 16
Mail: liselotte.klint.christiansen@regionh.dk


Redaktør