For studerende

​Afdeling I har flere forskellige uddannelsessøgende. Sygeplejestuderende på modul 1,2,4,5,11 og 12. Redder elever i 5. praktikperiode. Social og sundhedsassistent elever i praktik 1.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Undervisnings​organisering, tilrettelæggelse, samarbejdsformer og ressourcer

I afdeling I er der en koordinerende klinisk vejleder, en klinisk vejleder og en praktikvejleder, der har den vejledende funktion, og hjælper de studerende/eleverne med at tilrettelægge et individuelt forløb med udgangspunkt i den enkeltes uddannelsesniveau, kompetencer og ønsker.

Den koordinerende kliniske vejleder er både kontaktperson for de uddannelsessøgende, vejlederne i sengeafsnittene og det fastansatte personale.


Vejledernes
kompetencer:

Koordinerende klinisk vejleder

  • Sygeplejerske med pædagogisk diplom i vejledning og supervision samt Cand. cur.​

Klinisk vejleder

  • ​Sygeplejerske med 1/6 diplom i vejledning

Praktikvejleder​

  • Praktikvejleder-kursus

Lærings- og studiemiljø

Studiemiljøet i afdeling I er baseret på erfarings pædagogisk metode, hvor der er etableret en studieunit med 10 patienter.

Her får den uddannelsessøgende mulighed for at fokusere og fordybe sig i et trygt miljø, hvor man udnytter hinandens kompetencer på tværs af forskellige uddannelsesniveauer.

Unitten er med til at skabe større kontinuitet og forståelse af patientforløbene, og der igennem nysgerrighed og motivation for de uddannelsessøgende. Der arbejdes kontinuerligt med at kvalitetssikre- og udvikle både studiemiljøet og praksis gennem de uddannelsessøgendes evalueringer.
​​​​
Redaktør